Regionlista Uppsala

Registrering till detta provval har avslutats.

Vad händer sen?

Från och med 1 oktober och en månad framåt arrangeras en rådgivande omröstning där medlemmar får rösta på de kandidater de helst vill se på vallistan.

För att vara röstberättigad i den rådgivande omröstningen måste man ha varit medlem i tre månader.

Nomineringskommittéerna tar del av provvalsresultatet och kommer därefter att presentera förslag på valsedel. De slutliga vallistorna beslutas på nomineringsmöten senast i december.

För mer information, besök: http://uppsalalan.liberalerna.se/kandidera/